कस्तो कोर्स हो छोरी “BBA” भन्या ?

ZEN Travels

बाबु :- छोरी तिमीले १२ सकेपछी के गर्ने प्लान गरेकी छौ त ?

छोरी :- म “BBA” गर्छु बुवा ।

बाबु :- कस्तो कोर्स हो छोरी “BBA” भन्या ?

छोरी :- “Boyfriend को Bike मा Aish”

बाउ ठाउँको ठाउँमा बेहोस ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला